Copy
TRC Newsletter August 2016

TRC-Nieuwsbrief augustus 2016

Klik hier voor een printvriendelijke versie van de nieuwsbrief

De afgelopen maanden was het erg druk bij TRC, met name doordat de Kircher-collectie uit Duitsland in Leiden arriveerde. Deze collectie omvat zo’n 1500 objecten uit heel Europa, letterlijk van Zweden tot Sardinië. Met het verwerven van deze collectie is TRC nu op weg een van de belangrijkste centra op het gebied van Europese regionale dracht te worden in Europa. Aangezien TRC ook beschikt over belangrijke collecties kleding uit het Midden-Oosten en Centraal Azië, zijn we ook bezig een belangrijke internationale speler te worden op het gebied van de studie van regionale dracht over de hele wereld.

Zoals u begrijpt, kost het opslaan, registreren, onderzoeken, tentoonstellen en onderhouden van onze groeiende collectie en het organiseren van onze activiteiten niet alleen veel tijd en inzet van onze vrijwilligers, maar ook geld.  Daarom zijn wij op zoek naar Vrienden, die ons op regelmatige basis financieel willen ondersteunen. Verderop in de nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over.
Inhoud nieuwsbrief:
Nieuwe TRC-expositie: Van Zweden tot Sardinië: geborduurde kledingstukken uit heel Europa

TRC-galerie, 30 augustus tot 23 februari 2017
 
TRC is zeer verheugd over de recente toevoegingen aan de TRC-collectie, die naast de eerder genoemde 1500 stukken gerelateerd aan Europese regionale dracht, vaak versierd met borduurwerk, ook zo’n 60 geborduurde kledingstukken uit Hongarije omvat.
Om aandacht te genereren voor Europees borduurwerk - in heel Europa wordt kleding immers al eeuwenlang versierd met soms zeer complex borduurwerk - maar vooral ook om onze nieuwe aanwinsten aan het publiek te tonen, zal onze komende tentoonstelling Europees borduurwerk in al zijn verschijningsvormen tonen.
De expositie biedt een breed scala aan kleurrijke, subtiele, prachtige outfits en losse kledingstukken, maar ook geborduurde en kanten dameskappen uit onder andere Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Polen, Zweden en natuurlijk Nederland.
De nadruk binnen de tentoonstelling ligt op de verschillende borduurtechnieken en -motieven die in diverse Europese regio’s gebruikt worden om het specifieke karakter van die regio uit te drukken.

Van 30 augustus 2016 tot 23 februari 2017 is de tentoonstelling op maandag tot en met donderdag te bezoeken tussen 10.00 en 16.00. De entree is gratis, een donatie wordt op prijs gesteld.

Tweedehands boeken over regionale dracht

Bent u geïnteresseerd in Nederlandse klederdracht of regionale dracht elders in Europa? Kom dan zeker binnenkort langs bij TRC. Niet alleen om voornoemde tentoonstelling te bekijken waarin veel Nederlandse en Europese klederdracht te zien is, maar ook om tussen onze tweedehandsboeken te snuffelen. De eerder vermelde Kircher-collectie omvatte niet alleen bijzonder veel kledingstukken, maar ook veel boeken, waarvan de meeste een plaatsje in de TRC-bibliotheek hebben gevonden. Boeken waarvan zich al een exemplaar in onze bibliotheek bevond, bieden we te koop aan, zowel in ons winkeltje als online. Kom dus snel langs om te kijken of er iets voor u tussen zit. Als u Vriend van TRC bent, of dit besluit te worden, krijgt u 10% korting op al uw aankopen!
De TRC-collectie Online
 
Het heeft even geduurd, en het zal zeker nog twee jaar duren voordat alle objecten (inmiddels zo’n 13.00!) volledig gedocumenteerd en gefotografeerd zijn, maar de TRC-collectie is nu online doorzoekbaar! U kunt de collectie hier bekijken. Gebruik de zoekbalk om bijvoorbeeld op land van herkomst van een object te zoeken, of bekijk de items per categorie. Ook is het mogelijk te filteren op gender. We gaan de komende tijd proberen minstens vijftig nieuwe objecten per week in de online catalogus op te nemen, dus houdt de website in de gaten.
Encyclopaedia of Embroidery from the Arab World
 
In voorgaande nieuwsbrieven hebben we bericht over de Encyclopaedia of Embroidery from the Arab World, geschreven door onze directeur, Gillian Vogelsang-Eastwood. Inmiddels zijn verschillende recensies verschenen, waaronder een door Dr. Caroline Stone (Cambridge University, Aramco World, May/June 2016), die het boek als volgt beschrijft:
 
Dit uitstekende boek is het eerste dat dit kleurrijke onderwerp beschrijft voor de Arabische wereld, waarbij zowel de hele geschiedenis als de gehele regio gedekt wordt. Vogelsang-Eastwood, directeur van het Textile Research Centre, schreef, geraakt als zij was door onrust in de regio, een overzicht van een verdwijnend handwerk-erfgoed. En wel op zo’n manier dat het een opleving hiervan zou kunnen faciliteren. Het resultaat is een naslagwerk dat waarschijnlijk niet kan worden overtroffen – een naslagwerk dat van groot belang is voor textielverzamelaar, museumcuratoren, borduursters en designers, met vele pagina’s vol illustraties van borduursteken en -technieken, naast schema’s met patronen.
 
Op dit moment werken we aan de tweede encyclopedie in deze serie, die zal gaan over borduurwerk uit Iran, Centraal Azië en het Indiaas schiereiland. Deze zal in 2018 verschijnen, wederom bij Bloomsbury Academic te Londen.
Workshops en cursussen
 
We zijn bezig voor de komende tijd een interessant programma van workshops en cursussen samen te stellen.

Voor de volgende maanden staan de volgende woensdagochtend-workshops op het programma:
 
31 augustus: Europees borduurwerk
We bekijken de nieuwe tentoonstelling in detail, en proberen een aantal van de tentoongestelde technieken zelf uit.
 
28 september: Borduren met de Holbeinsteek
Met de Holbeinsteek, ook bekend als de dubbele rijgsteek, wordt aan de voor- en achterkant van de stof hetzelfde patroon gecreëerd. Tijdens de workshop hoort u meer over de geschiedenis en gebruik van deze steek, en gaan we natuurlijk ook zelf met de Holbeinsteek aan de slag.
 
26 oktober: Leids Laken
We verdiepen ons in de historie, de productie en de toepassing van de wollen lakense stof die in de zeventiende en achttiende eeuw in de Leidse regio werd geproduceerd. Een aantal technieken die gebruikt werden in het productieproces zullen we zelf uitproberen.
 
30 november: Halskettingen rijgen op professionele wijze
Leer de kneepjes van het kralenrijgvak van een gepensioneerde sieradenmaker en docent. Die kleine knoopjes blijken een groot verschil te maken…
 
Alle woensdagochtendworkshops vinden plaats bij TRC, Hogewoerd 164, in Leiden.
De kosten zijn 25 euro per workshop (22,50 voor Vrienden van TRC), inclusief materiaal, koffie en thee.
De workshops beginnen om 11.00 en eindigen om 13.00
U kunt zich inschrijven via e-mail.
 
Naast de workshops organiseren we de komende tijd ook weer een aantal cursussen:

19-23 september: 5-daagse intensieve textielcursus. Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar. Als u mee wilt doen, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten.
 
17-21 oktober: 5-daagse intensieve textielcursus. Deze cursus is volgeboekt.
 
4-5 november: Sluiers,een tweedaagse cursus over gezichts- en lichaamssluiers van binnen en buiten de Islamitische wereld. Tijdens de cursus zal de rijke TRC-collectie van hijabs en gezichtssluiers uitgebreid bekeken worden.
Deze cursus kost 200 euro, 180 euro voor Vrienden van TRC.
 
19 november: Sewing bee. Thema wordt nog bekend gemaakt. De prijs voor de sewing bee is 55 euro, 49,50 voor Vrienden van TRC.
 
Alle cursussen vinden plaats bij TRC. Geef u op tijd op via e-mail.
Vrienden van TRC
 
TRC zoekt vrienden! Zoals u wellicht weet, krijgt TRC geen subsidie. Hoewel al het werk door vrijwilligers wordt gedaan, hebben we wel kosten aan huisvesting, opslagdozen, internet enzovoort, enzovoort. Veel van u hebben in het verleden geld aan ons gedoneerd, ofwel bij een bezoek aan TRC, ofwel in reactie op een van onze ‘financiële hulpkreten’ voor een specifiek doel.
We zijn nu echter op zoek naar Vrienden die ons op een meer regelmatige basis financieel willen steunen.
U kunt ons op de volgende manieren steunen:
 
Vriend van TRC: U doneert jaarlijks 25 euro (of meer)
Vriend van TRC voor het Leven: U doneert eenmalig 250 euro (of meer)
 
In beide gevallen krijgt u 10% korting op al uw aankopen in onze winkel en webshop, en op onze workshops en cursussen. Natuurlijk houden we u ook op de hoogte van alles wat er bij TRC gebeurt.
Aangezien TRC een culturele ANBI is, is uw gift aftrekbaar van de belasting.
Lees hier meer, of e-mail ons om te vertellen dat u onze Vriend wilt worden.
TRC blog: Textielmomenten
 
Niet iedereen weet dat TRC ook een blog heeft, getiteld Textielmomenten. Neem er eens een kijkje en blijf op de hoogte van waar TRC en haar medewerkers mee bezig zijn. Op de blog verschijnen ook regelmatig suggesties voor musea en tentoonstellingen die het bezoeken waard zijn.
TRC-Facebook
 
TRC heeft een drukbezochte facebooksite (meer dan 2650 likes!). Volg ons en blijf op de hoogte van evenementen, tentoonstellingen, nieuws en roddels over textiel en kleding. Ook vindt u er verslagen van TRC-activiteiten, en TRC-gerelateerd nieuws.

Click here for a print-friendly version of the newsletter

The last few months have been very busy at the TRC thanks to the arrival of the Kircher Collection from Germany. It included c. 1500 items from all over Scandinavia and the rest of Europe, literally from Sweden to Sardinia. This means that the TRC has the basis to build up one of the leading European regional dress collections in, well, Europe. Because of our strong Middle Eastern and Central Asian collections, we are also now well on the way to becoming an international player with respect to the study of regional dress throughout the world.

Storing, cataloguing, researching, exhibiting and maintaining our growing collection and organizing our activities do not only take a lot of time and commitment of our volunteers, but are also costly. Therefore we are looking for Friends who are willing to support us financially on a regular basis. You will find more information about this in this newsletter.

In this Newsletter:
The new TRC exhibition: From Sweden to Sardinia: Embroidered garments from all over Europe
 
TRC Gallery, 30 August 2016 to 23 February 2017
 
TRC is very pleased with the recent acquisitions to the TRC collection, which apart from the over 1500 items of European regional dress, often enhanced with embroidery, also include about sixty Hungarian embroidered garments.
 
In order to draw attention to regional European decorative needlework - for centuries, people all over Europe have been decorating their clothing with sometimes highly intricate forms of ornamental needlework - and above all, to the new acquisitions to the collection, the next TRC Gallery exhibition will show a rich assortment of needlework from all over Europe. They include a wide variety of colourful, subtle, marvellous outfits and individual garments, as well as women's lace and embroidered caps, from countries as diverse as Czechia, Denmark, France, Germany, Italy, Norway, Poland, Sweden, and of course, from The Netherlands, to name just a few. The emphasis lies on the many different forms and techniques that are used all over Europe in order to indicate the region’s particular character.

The exhibition can be visited between August 30 2016 and Februari 23 2017. Opening hours: Monday to Thursday 10.00-16.00. Admission is free, donations are Always welcome.
Secondhand books on regional dress

Are you interested in Dutch regional dress or regional dress elsewhere in Europe? Then come along to TRC soon. Not only to see the aforementioned exhibition which shows a lot of Dutch and European dress, but also to browse among our secondhand books. The Kircher collection included not only a great deal of garments, but also many books, most of which have found a place in the TRC library. Books that already have a copy in our library, we offer for sale in both our shop and online. So come along to see if there is something there for you. If you are a Friend of TRC, or become one, you will get 10% discount on all your purchases!
The TRC Collection Online
 
It has taken a while and in fact will take another two years before all the items (by now some 13000 !) from the collection are fully documented and (re)photographed, but the TRC Collection is now online! Use the search function to, for example, search for items by country of origin, or view the items by category. It is also possible to filter by gender. Just try for yourself! It is our aim to publish at least fifty new items per week so you need to keep an eye on what is happening.
Encyclopaedia of Embroidery from the Arab World
 
In previous newsletters we told you about the Encyclopaedia of Embroidery from the Arab World, written by TRC’s director Gillian Vogelsang-Eastwood. Various reviews are now being published, including one by Dr. Caroline Stone , which describes the book as follows:  
 
This outstanding volume is the first to cover its colorful subject across the Arab world in both space and time. Moved by upheavals in the region, Vogelsang-Eastwood, director of the Textile Research Centre at the University of Leiden, produced a record of a disappearing needlework heritage in such a way that it could also facilitate an eventual revival. The result is a reference work that is unlikely to be surpassed—one of great value to textile collectors, museum curators, embroiderers and designers, with many pages illustrating embroidery stitches and techniques, as well as diagrams of patterns.
 
We are now working on the second encyclopaedia, which is about Iranian, Central Asian and Indian subcontinent embroidery, which will appear in 2018 and again is going to be published by Bloomsbury Academic, London.
Workshops and Courses
 
TRC is busy organising and building up a series of workshops and courses for the next year or so.

Within the following months (until December 2016), there will be the Wednesday Workshops that include:
 
31 August: European embroidery, a close look at the new exhibition and the chance to try out some of the techniques on display.
 
28 September: Holbein stitch, a chance to hear about the history and wide-spread use of the Holbein stitch (double running stitch), which is used to create the same design on the front and back of the ground material. We will also try our hand at making some Holbein stitches ourselves.
 
26 October: Leiden broadcloth, a look at the history, production and use of woollen broadcloth from the Leiden region in the seventeenth and eighteenth centuries.  Of course, we will try out some of the techniques used in the production of broadcloth ourselves.
 
30 November: Professional necklace making, how to make a bead necklace using professional advice from a retired jewellery maker and teacher. Those little knots make all the difference…
 
All Wednesday Workshops take place at TRC, Hogewoerd 164, Leiden.
The fee for each workshop is 25 euros (22,50 euros for Friends of TRC), including materials, coffee and tea.
The workshops start at 10.00 and will end at 13.00
Please register by sending us an email.

TRC Courses include:
 
19-23 September: 5-day intensive textile course (there are still two places available). Please register as soon as possible.
 
17-21 October: 5-day intensive textile course (full).
 
4-5 November: Veils and veiling. a 2-day course on veils and veiling in the Islamic world and elsewhere, describing the main types of body and face veils. This course is based on the TRC’s extensive collection of hijab and face veils from Morocco to Central Asia (and a few from beyond there).
The fee for this course is 200 euros, 180 euros for Friends of TRC.
 
19 November: Sewing bee (theme further to be announced). The fee for the sewing bee is 55 euros, 49,50 euros for Friends of TRC
 
All courses take place at TRC, Hogewoerd 164, Leiden.
Please register via e-mail.
Friends of TRC
 
TRC needs Friends! As you may know, TRC doesn't receive any funding. All the work is carried out by volunteers, however, we have expenses we need to cover including housing, storage boxes, internet services, etc. Many of you have donated money in the past, when visiting TRC, or in answer to one of our 'cries for help', when we needed to finance specific things. We would like to invite you to join our Friends membership program.
We have two options to choose from:
 
A Friend of TRC: An annual donation of €25 (or more)
A Friend of TRC for Life: A one-time donation of €250 (or more)
 
In both cases, you will receive a 10% discount on products in our shop and webshop and on our workshops and courses. Of course, we will keep you informed about all things TRC. TRC is a cultural ANBI, which means that financial gifts are tax deductible for tax payers in The Netherlands. Find more information here, or e-mail if you would like to become our Friend.
TRC Blog: Textile Moments
 
Not everyone is aware that the TRC has a blog site, called Textile Moments. It will keep you up-to date with what the TRC and its staff have been up to over the last few months, with suggestions of museums and exhibitions to visit and so forth.
TRC Facebook
 
The TRC has a very active Facebook community (over 2650 likes!) which will keep you informed of events, exhibitions, news and gossip about textiles and clothing in general from around the world. The Facebook site also features reports of TRC activities and other TRC related news.
Copyright © 2016 TRC Leiden, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp